Friday, 1 March 2013

Solat

Bacaan Dalam Solat serta Pengertiannya... :)


Doa Iftitah
Iftitah_cr
Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, dengan keadaan suci lagi berserah diri; dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata bagi Allah, Tuhan Semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, demikian aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang berserah diri.
Ta’awwudz
Auzubillah
A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk.

Al Fatihah
Al-fatihah
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil’aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an’amta alaihim gahiril maghdhuubi’alaihin waladh dhaalliin Aaamiin
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni’mat, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah!
Ruku
Doa-rukuk-1
Subhaana rabbiyal azhim (3x) (”Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung“)
atau
Sujud04
Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii (Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan Kami, dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah aku)
I’tidal
Itidal1
Sami’allaahu liman hamidah. Rabaanaa walakal hamdu. (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, untuk-Mu lah segala puji.)
Dilanjutkan dengan
\Itidal2
Sujud
Sujud
Subhaana rabbiyal a’la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi)
atau
Doa-sujud-1
Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah aku)
Duduk Diantara Dua Sujud
4
Rabbirfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa'nii, warzuqnii wahdinii wa 'aafinii wa' fu annii(Ya Allah, ampunilah daku, Rahmatilah daku, kayakan daku, angkatlah darjatku, rezekikan daku,berilah aku hidayah, sihatkanlah daku dan maafkanlah akan daku.)
Duduk Tahiyyat (Tasyahud Awal)
8-tasyahhud awal

Sambung bacaan ini jika berada di  Tasyahud Akhir.

TasyahudAkhir
(Ya Allah limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia.)

Memberi Salam
Salam
Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu, rahmat Allah dan berkat-Nya.)

1 comments:

Farhana Mazlan said...

Alhamdulillah... :D

Post a Comment