Friday, 1 March 2013

Tinggalkan Masa Lalu

Kadang-kadang masa lalu buat diri kita malu dan takut untuk menghadapi masa depan. Namun, berdamailah dengan masa lalu dengan sebaik-baik penerimaan. Rama-rama yang kita lihat cantik pada hari ini, adalah ulat bulu di hari kelmarin.

0 comments:

Post a Comment